Kendine güvenme olgusu (d)
Kendine güvenme olgusu (d)

Kendine güvenme olgusu (d)

Insan ne zaman başlar kendine güvenmeye?

Kendi gücünün farkına varmaya başladığı zaman. İnsan denen umman gerçekten de o kadar az farkındaki kendisinin potansiyellerinden, hatta bunlardan birçoğu da bilinç altında mışıl mışıl uyumakta. Güç dediğim zaman para gücünü vücut gücünu vs. demiyorum ben. Güç denen mekanizma bana göre insani ve ahlaki yapının – güzel ve pozitif olanlarından bahsediyorum – kişide ön plana yansımışsa işte o vakit insan başlar içten içe güçlenmeye. Diğerleri ise ruhun çürümüş ve ulumuş halleridir, sadece vücut ulumaz ya ruh da biter, yani şuur kapanır, ruhsal şuur.

Insanın içinde hem kötülük namına ne varsa hemde iyilik yapabilme boyutu mevcuttur. Şöyle etrafına bir bakın bunların hangisi ağırlıkta içine doğmuş olduğun sistem de? Ben artık şuna inanıyorum ki insan denen varlık sayısızca ve envaiçeşitlikte olan kötülük mekanizmalarının tamamen esiri. Belki de bu Tanrısal bir yaratılıştır: % 80 kötülük boyutu hakim % 20 iyilik boyutu hakim. Tanrısal yaratılış dedimse Tanrı böyle istediği için elbette değil!! insan şeytana hizmet etmeyi hür iradesiyle seçmiş olduğu içindir.

Hatta insanların ben kötülükte yarıştıklarına dahi inanıyorum artık. Ve bana göre de kötülüğün hakim olduğu yer Cehennem iyiliklerin olduğu yer ise Cennettir. Bu alemdeki Cehennem ve Cennet. Ama insan eninde sonunda ettiği iyiliğin de kötülüğün de hesabını Allah’a verecektir her ne kadar Allah’ı kendisi yok saysa da.

Biraz iyilikten bahsedelim istiyorum: İyilik adalet olgusu namına ne varsa odur:

Barışsal davranış;

başkalarına şefkat gösterek iyilik etme potansiyeli;

adalet ahlakı hangi olguları kendi çatısı altında topluyorsa onları inceleyerek derin eğitimler alarak aydınlanmak ve etrafına da bu aydınlığı yaymak;

kendi içindeki bulunan kötülük orantısını taşıyan davranış kalıplarıyla yüzleşerek onları sevgiye dönüştürmek;

adaletsizliğin hakim olduğu yerlerde bıkmadan, usanmadan, yılmadan ve korkmadan adaleti yaymaya uğraşmak ve dolayısıyla o adeletsizliklere karşı çıkmak;

adalet adı altında işlenilen dev suçların ve sömürgelerin ve edepsiz küstah ahlak yapısının oyununu onları ortalara dökerek çürüterek bozmak;

Adalet kainatın ruhudur. Ömer Hayyam

Geç kalan adalet adaletsizliktir. Walter Savage Landor

İnsan iyilikler yaptıkça ruhen gelişir ve büyür. Önünde karmaşa gibi görünen yollar açılır birer birer kişinin evvelden ayağına dolanan taşlar sihir gibi kenara çekilir. Kişi başlar kainatın derin sırlarına vakıf olmaya Allah izin verdiği için ve içini sonsuz sevgi ve rahatlılık kaplar. Kişi yürüdüğü yoldan emin olmaya başlar ve o adalet denen köprüyü günbegün aşar. Esasen Allah’a doğru yol almıştır o ruh, Allah böyle dilediği için. O ruh artık açlıktan geçiş yapar doyum seansına çünkü adaletsizlik içerisinde bulunan herşey ruhen açlıktan ölmeye/ölmüşlüğe/çürümeye ve daha da amansız çirkinlikler işlemeye iter insanı. Beşer dengesini kaybetmiş olur ben buna ruhen çatısız (evsiz barksız) kalmışlık diyorum.

Adaletsizlik içerisinde kavrulan ruh aynı zamanda – eğer buna ruh denilebilirse tabii ki – paranoyak korkularıyla her gün acı bir şekilde boğuşur habire. Hep gergindir hep kavga, bozgunculuk ve dengeli olan herşeyin dengesini bozma teraziyi sapıtma derdindedir. Kötülük işledikçe de daha da kötülüğe batar. Kişide ruhsal sorunlar artık birtane idiyse diğer ruhsal hastalıklar da bu hale eşlik etmeye başlar ve kişi ruhsal şuuru kapanmış olarak sadece bir bitkisel hayat sürer: O artık İlahi adalete tamamen şirk koşmuş bir sistemin/fonksiyonalitenin yaratmış olduğu bir güruhtur. O Allah’ı inkar ettiği için de Allah da onu yüzüstü bırakmıştır çünkü onu hesap gününe ertelemiştir.

Bu konuda benim hemde defalarca izlemlediğim derin keder şu ki, tamamen ruhsal uyuşarak şeytanın ordusu haline gelmiş olan bu tür kişilerin kendisinin dahi bu yolu/yolsuzluğu şeçmiş olmuş olmasını kestirememiş olmalarıdır.

Ömer Çelik Meali/Sure İnsan ve Ayet 30:

Ama unutmayın ki, Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Doğrusu Allah, her şeyi hakkiyle bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır.

Kendine güvenini parlatmak istiyorsan adalete sarıl…

28.07.2022

Elmas