Fitne ve nifakın altında yatan asıl mesele bozgunculuktur: Toplumu fitilleme ve ateşleme…
Fitne ve nifakın altında yatan asıl mesele bozgunculuktur: Toplumu fitilleme ve ateşleme…

Fitne ve nifakın altında yatan asıl mesele bozgunculuktur: Toplumu fitilleme ve ateşleme…

Fitne ve nifakın altında yatan asıl mesele bozgunculuktur: Toplumu fitilleme ve ateşlemedir…

Önce fitne, nifak, bozgunculuk nedir onu anlamaya çalışalım. Esasen fitne de nifakta neredeyse elele yürüyen kavramlardır:

Fitne:

Birlik içerisinde olan her tür beraberliği, – bilinçli olarak – ortalıkta sürekli dolaylı dolaysız, gizli ve açıktan bozgunculuk çıkararak o bütünlüğü bozmak ve ortadan ikiye yarmak;

kişileri arkalarından birbirlerine keserek onları birbirine düşman etmek;

Kur’an ayetlerine karşı argümentasyonlar getirip onu çürütüp veya insanların aklını karıştırarak onları Allah’a ve Kur’an’a karşı düşman kılmak;

iki kişiyi birbirine kırdırtmak;

yüzüne gülüp sana dost görünerek arkandan ve de tabii ki açıktan da habire sana karşı kötü iş çeviren veya senin kuyunu kazıyan yaratık;

kanun adı altında işlenilen dev kanunsuzluklar ve adaletsizlikler.

Nifak (ya da nifak çıkaran kişi):

Toplumu pozitif değer yargılarıyla veya kişinin içsel bir inanışıyla ilgili onları çelişkiye sürüklemek;

geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk ve sürekli içsel bir gerginlik hali;

münafıklar; her tür rekabet, birbiriyle yarışma ve çekişme olayı.

Örneklerle: Fitne ve nifak:

oğlunu fitneleyerek eşine düşman eden anne müsveddeleri;

sülaleye veya bir topluma yeni gelen fertleri süladen/toplumdan dışlamak için kullanılan bir mekanizma;

fitneci fitnesini gözüne kestirdiği kişiye karşı hali tavırları afra tafrası (vücut dili) ile de ateşler;

fitneci kendi iç huzursuzluğunu ve şeytana tapışının getirisini bastırmak için dolandığı ortamlarda habire fitne yaratır;

içi dışı bir olmayan kişi; sana söz verip ağzına bal çalarak sözünü tutmayan kişi;

münafıkların geneli olarak adaletle alakalı olan her konuyla ilgili tikleri vardır: Adaleti habire tersyüz etme derdindedirler;

kendini çok dindarmış gibi göstererek sana içlerindeki umman sahtekarlığı dinmiş gibi satmaya kalkışan ve sürekli namuslu geçinen tayfa;

senin kendini kötü hissetmen için elinden gelen herşeyi yapan bir yaratık;

eğer kalbin (ruhun) ve kalp gözün sağlıklıysa sana fitneci tarafından söylenmiş olan birtakım konuların seni tedirgin etmeye başlamış olması, oysaki sen o konuları önceden zaten doğrular adı altında biliyor ve içselleştirmiştin;

fitneci herhangi bir meseleyi kullanarak senin içine şüphe tohumunu ekmeyi başarır (şüphe insanı kurt gibi kemirir içten içe);

kanunları sana hakiki kanunmuş gibi gösterip seni finansal açıdan soyup soğana çeviren ve habire kendisi zenginleyen ve seni fakirleştiren mekanizma;

geneli olarak paranoyak yapıya sahip olan kişiler;

gerçeklerle alakası kalmamış olan kişi ve realiteyi inkar eden sistem;

fitnecinin ve bozguncunun ruhi ve vücutsal mekanizmları o denli şekilde arızalanmıştır ki o artık doğruyu yanlış yanlışı da doğru olarak görür;

seninle sürekli dolaylı ve açıktan da alay edip seni herkesin gözü önünde çürütmeye çalışan tiplemeler.

Münafıkların edep ve ahlak adı altında geçindikleri hal, tavır ve eylemleri, fitne ve nifakları:

Nisa 81:

O münafıklara bir şey emrettiğin zaman: “Baş üstüne” diyorlar. Fakat senin yanından çıktıkları zaman içlerinde bir gürûh, senin söylediğinin tam tersi planlar kuruyorlar. Ama Allah onların karanlık planlarını bir bir kaydetmektedir. Şu halde sen onlara aldırış etme, Allah’a dayan. Kendisine dayanılıp güvenilecek vekil olarak Allah yeter.

Nisa 88:

Ey mü’minler! Size ne oluyor ki münafıklar konusunda iki muarız gruba ayrılıyorsunuz? Görüyorsunuz ki, işledikleri bunca günah yüzünden Allah onları tersyüz etmiş, gerisin geri küfre döndürmüştür. Allah’ın saptırdıklarını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Oysa Allah kimi saptırırsa, artık onun kurtulması için sen asla bir çıkış yolu bulamazsın!

Bakara 8:

İnsanlardan öyleleri vardır ki: “Biz Allah’a ve ahiret gününe iman ettik” derler; oysa inanmış değillerdir.

Bakara 10:

Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azap vardır.

Tevbe 101:

Çevrenizdeki bedevîler arasında münafıklar var. Medine ahâlisi içinde de nifakta uzmanlaşmış öyle münafıklar var ki, biz bildirmediğimiz takdirde sen onları bilemezsin. Onların tamamını ve ne derece münafık olduklarını ancak biz biliriz. Onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da çok daha büyük bir azaba itileceklerdir.

Ek not: Fitneyi, nifakı ve bozguncuların içlerindeki akıp durmakta olan kimyayı az biraz daha fazla anlamak istiyorsan, diğer yazılarıma da göz atmalısın: ”Narsizm oluşum temelinde yatanlar ve beraberinde getirdiği hastalıklar” ve de ”şizofreniyi bir de benim kalbimden süzülen (eğitimsel) şekliyle tanımalısın”.

31.07.22

Elmas