Kadının kutsallığını kullananlar utansın!
Kadının kutsallığını kullananlar utansın!

Kadının kutsallığını kullananlar utansın!

Kadının kutsallığını kullananlar utansın!

Tanrı kadına önem ve ehemmiyet veripte yaratmışken bu Tanrı arzusunu kaldıramayanlar kafası boş fitne fesat yaratıklar kadını yerden yere vurmuşlardır! Geçmişte ona Cadı adı vererek, anne olarak mutfağa ve çoçukların ve kocanın hizmetine kilitleyerek, ırgat gibi ev işinin haricinde dış işe koşturarak, çalışma dünyasında ona verilen maaşın aynı şirketteki çalışan erkek personeline nazaran azınlıkta tutarak bunu yaptılar o zalimler ve zorbalar tayfası. Hele hele kadını sünnet edenler, kadının kutsallığını bozguna uğratmaya çabalayan deliler ordusuna ne demeli??

Dünyaca ve yüzyıllardır kadın köle konumundadır, nedir bu kadına karşı durma durak bilmeden açılmış veya yapılmış savaş?? Kim bunlar?? Siz kimisiniz??!! Kimin haddine düşmüş yüce ve sonsuz Yaratan’ın önem verdiğini ayaklar altına alarak çiğnemek??! Siz yoksa kadına bahşedilmiş olan kutsal güçlerinden dolayı mı çok korktunuz da kadını ezdiniz??!! Onu ezdiniz ki kendiniz onun sırtından yücele bilesiniz? Yücelebildiniz mi bari?? Başkasını paspas gibi tepikleyipte yücele bildiniz mi, size soruyorum, ey bu alemi sahipsiz zanneden bunaklar!!!

Kadına psikolojik şiddeti hem alttan alta uyguladınız hemde açıktan onu dövüp çaldınız, onu ezip geçip, onun marifetlerini yok sayıp onun onuru gururunu ve dahi vücuti güçsüzlüğünü/hassaslığını kırıp geçirdiniz, kadını önemsiz konuma düşürmüş ve oturtmuş olanlar size sesleniyorum!!!!!! Psikopatların bu alemi yönetenlerine ve kadına sürekli durma duraksız olarak şiddet uygulamış olanlar, size sesleniyorum!!! Sizden büyük Allah var ve eninde sonunda O’nun yüce huzurunda kadına ettikleriniz dev zulümlerin ve insanı hakları ihlallerinin bedelini elbette ödeyeceksiniz, zira Allah’ın vaadi var bu konuda Kur’an’da!

Sizden büyük Allah var ve eninde sonunda O’nun yüce huzurunda kadına ettikleriniz dev zulümlerin ve insanı hakları ihlallerinin bedelini elbette ödeyeceksiniz, zira Allah’ın vaadi var bu konuda Kur’an’da!

Bakara 58. Ayet/Yaşar Nuri Öztürk Meali

Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden dolayı rahatsız edenler, bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.

Yunus 4. Ayet/Yaşar Nuri Öztürk meali

Allah’tan hak bir vaat olarak hepinizin dönüşü yalnız O’nadır. Yaratılışı başlatır, sonra yarattıklarını varlık alanına ardarda çıkarır ki, iman edip hayra ve barışa yönelik amelleri yerli yerince sergileyenleri ödüllendirsin. Küfre dalanlara gelince, onlar için, nankörlük edip gerçeği örtmeleri yüzünden, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap öngörülmüştür.

Kadın ahenkle ve bir ahenk çemberinde yaratılmıştır, o zaten doğuştan süslü püslüdür ve o Rabbi tarafından ruhende vücutende en güzel meziyetlerle donatılmış olarak hayat bulmuştur şu alemde. Şefkat onda, merhamet onda, akıl, idrak derin sezgiler/öngörüşler onda, etrafına sevgi verebilme/sevme onda, güzellik bakımından ötürü ihtişamlı güzellik onda, ortamı barışlara çevirme atikliği ve erdemliği onda, birçok adalet tartılarının ölçülü ayarları onda…

Mutlaka değinmeliyim burada, benim bahsettiğim kadınlar zümresi adaletle yolunda ilerleyen kadınlar için geçerlidir. Zira adaletli ve olgun kadına düşmanlık eden bir yaratık sistem daha mevcut, o da narsist/psikopat/şizofren olan kadın yaratıklar: Hem cinslerine düşman kesilmiş olarak hayatlarını sürdüren ve kendileri `kadın‘ adı altında geçinenler.

Ne var ki her ne kadar da bir kadın, psikopat denilen münafık yaratıklar tarafından bir toplumda ezilmiş ve kenara itilip kakılmışsa da yüce Yaratanı onu her daim korumuş ve dahası onun meziyetlerinin de köreltilmesine müsade etmemiştir. Bu gerçek tüm kadınları acılara boğmuş ve mahkum etmiş olanlara karşı atılmış dev bir Osmanlı tokatıdır. Bu konuda kadına zirvesel olan yaklaşımıyla anılan yüce Atam Atatürk’ü yad etmeden geçemeyeceğim:

Quelle/Kaynak: Resimin ve kadınlarla ilgili olan Atatürk ata sözlerinin kaynağı: https://qha.com.tr

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Atatürk

Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.

Atatürk

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!

Atatürk

Bir kadına doğru ayakkabıları verirseniz dünyayı bile fethedebilir.

Marilyn Monroe

08-11.2023/10.04.23

Elmas