Toplumu derinden zedelemeyi başaran ve çürüten ahlak dışı ahlak yapısı alay etme/edilme
Toplumu derinden zedelemeyi başaran ve çürüten ahlak dışı ahlak yapısı alay etme/edilme

Toplumu derinden zedelemeyi başaran ve çürüten ahlak dışı ahlak yapısı alay etme/edilme

Bakışlarıyla, afra tafrasıyla, duruşuyla, hal ve hareketleriyle insanları liğme liğme ederek delip geçen, onun hassas ruhunu paramparça eden edepsizliklerin hepsi alayın alt yapılarından birisidir. Aklı sıra karşısındakini küçümseyerek onun canını yakarak cansız ve soluk canına can katmaya çalışan zalimler ve zorba tayfasıdır bu yaratıklar. Onların artık hiçbir insani tarafı kalmamıştır. Onlar ancak başkalarına verdikleri eziyetin enerjisinden geçinen parazitlerdir.

Herhangi birisini kendi sağlıksız beyin yapısına göre alt kategorilere yerleştirmiş olarak onu – fol yok yumurta yokken! – kendine düşmanı bellemiş olan beyinsiz bir yapıdır bu alaycı tayfası. Düşmanına karşı hemde bizzat ağzını yüzünü buruşturan ve dahi tüm hal ve hareketlerini ekşiterek düşmanına karşı sergilemekten kaçınmayan ve böylelikle herhangi suçsuz birisini yemeye ve onu alttan alta yok etmeye çalışan bir şeytan tapmasından bahsediyoruz burada.

Kur’an Hümeze Ayet 1

İnsanları arkadan çekiştirmeyi, yüzlerine karşı da el, kaş, göz işaretleriyle alay etmeyi âdet hâline getiren her bir kişinin vay hâline!

Birini durup dururken kendine düşman bellediği yetmezmiş gibi bir de onu aşağılamak ve toplum gözü önünde onun insani yapısını çürüterek onu gözden düşürmek için o alaycı psikopatların yönetmeni olacak o çirkef sistem kabilesindekileri de o düşman ilan ettiği kişiye karşı, hemde bizzat yüzüne karşı kışkırtır! Bu davranış var ya bana göre bir insanı ruhen öldürebilmeyi başarabilmek için bir insana karşı uygulanmış olan en zalim ve en şeytani sonsuz bir ahlaksızlık ve cinayet göstergesidir.

Bu dengesizliği ve dahi sapkınlığı gerçekleştirmiş olan herkes aynı zamanda da Allah’ın insanı yaşatma yasasına karşı gelmiş olarak, Allah’a karşı sinsice ve tıpkı şeytan gibi bir baş kaldırmışlıktır da.

Bir diğer ana sebep ise, bir kişiyi diğer başka kişilerin gözü önünde küçük düşürerek o düşürdüğü kişinin sırtından kabilesindeki diğer psikopatların gözüne girmek ve de onlara karşı kendisinin ne kadar da güçlü bir varlık olduğunu ima etmektir. Aşağıladığı kişi alçaldıkça o an toplum gözü önünde gizli narsist ruhen büyür ve gelişir daha doğrusu öyle zanneder bunak. Gizli narsist tam da şeytani olan o envaiçeşit davranış kalıplarının amansız kapı kulu ve de bekçisidir. Ama o o kadar acizdir ki içindeki olan biten/sonsuz kötüklüklere doğru akan dönüşen şekillenip şimalenen kalıplarının birtanesinin dahi farkında değildir. Narsist içinde ne olup biter bunu zerre dahi ya anlamaz ya anlarmış gibi yapar ya da anlar ve onları bastırmakla meşguldür hayatı boyunca.

Başka bir gerçekte şudur ki narsistler (ve psikopat türlerinin alayı) tamamen bir düşük hatta sıfır bir İQ’ya (düşük zeka seviyesine) sahiptirler. Zira kötülüklerin anası akılsızlıktır akıl edememektir akıl etmeme isteğidir. Oysaki insan evreni aklı ile incelemekle emrolunmuştur. İnsan hata işleyerek hatasını anlamış olarak o hataya tekrar dönmemesi için ön görülmüş olarak yaratılmış bir varlıktır. Ama insanım diye geçinen dünya alemdeki bulunan birçok varlıklar günah kokan bir varlığa dönüşmüştür oysaki o bir insan-ı kamil olması için yaratılmış ve dünyada bulunan sayısızca nimetler onun emrine verilmiştir.

O ise yakıp yıkmayı bozup dağıtıp dökmeyi tavsiye etmiştir. O hesap gününden yüce Yaratanıma sığınırım! Kur’an da ne çok üzerinde durulmuş olan o çetin günden Allah’ıma sığınırım ben! Anlaşılan o ki psikopatlar meydanı boş bularak herkese saldırmayı kendilerine hedef edinmişler. Ama sizden büyük Allah var! Ve mühlet vermiştir yüce Yaratan size elbette ettiklerinizin bedelini ödeyeceksiniz sizler. Devam edin azıp kudurmaya ve ortamları habire azgınlık içerisinde gergin bir halde tutmaya!

Bakara 284

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah, herşeye güç yetirendir.

Rad 18. Ayet

Rablerine icabet edenlere daha güzeli vardır. O’na icabet etmeyenler ise, yeryüzündekilerin tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa mutlaka (kurtulmak için) bunu fidye olarak verirlerdi. Sorgulamanın en kötüsü onlar içindir. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü bir yaratıktır o!..

06.11.2022/03.04.2023

Elmas