17. Doğrular adı altında işlenilen dünyaca dev zulümler
Elmas