02. Sağlıklı açıdan kendi kendini sevme yetisi
Elmas