32. Narsizm insanı önce anababaya köle kılma eğitimidir daha sonra da o hastalıkta olan herkese köle rolüne kilitlenmedir
32. Narsizm insanı önce anababaya köle kılma eğitimidir daha sonra da o hastalıkta olan herkese köle rolüne kilitlenmedir

32. Narsizm insanı önce anababaya köle kılma eğitimidir daha sonra da o hastalıkta olan herkese köle rolüne kilitlenmedir

Narsist anababaya kutsal olan ebeveynlik kavramını kullanmak ne kadar doğru pek aklıma yatmıyor ama uzun zamandır araştırmalarıma rağmen bu sistemsel parazitlere yakışır bir isim bulamadım henüz. İçimden onlara asla ve asla anababa demek gelmiyor, çünkü onlar anababanın tamamen tersidirler ruh bakımı açısından, onlar şeytana hizmet etmeyi seçmiş olan bir tayfadırlar.

Onların insancıl bir kılıfta bulunmuş olmaları benim için hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü ben çoktandır insan diye geçinenlerin icraatlarına, hal ve hareketlerine bakıyorum. Narsist bolca kuru laf kalabalığı yapar ama önemli olan ortaya sergilediği güruhi ahlaksız yapısıdır. Zira onun içi başka işler dışı ise bambaşka işler. Seneler içerisinde ve de benim Kur’an’da onlara uygun olan ayetleri incelemelerimden sonra aklıma onlarla ilgili şu adlandırma gitgide daha da yatmaya başladı: Münafık.. Zaten de Kur’andaki münafık kelimesini daha tamda anlamış değilim çünkü bu tabir sonsuz kapsamlı bir kelam. Ama Kur’an’daki tarif edilmiş olan münafık tiplemesi narsistik yapının ‘ruhunu’ çok güzel ve neredeyse birebir tarif etmiş.

Gelelim parazitler tayfasına, bunlar onların içine doğan emanetlere de ihanet ederler çünkü kendileri insan olmayıp bir tür yaratık olduklarından dolayı aralarına gelen herkese de aynı sistemsel muameleyi gösterirler. Çünkü onlar kendi anababalarından devralmış oldukları ahlak yapısını aileye yeni gelenlere de uygularlar. Onlar anababalarından onlara devredilenleri asla sorgulamadıkları için öylece benimser ve gelecek nesilde de devam yaşatırlar. Aralarından belki de bindebir birisi çıkar da o zinciri kırarsa ne ala yoksa o öylece sürüp gider sülaleden sülaleye narsizm.

Narsist ebeveyn çoçuğunu böyle yetiştirmiş olmasında elbette de yoğun çıkarları var. O çoçuk yetiştirmiyor o ancak kendisine hizmet edecek köleler yetiştiriyor. Dahası şu ki yetiştirilen ”kölenin” artık dünya aleme gelişiyle kendi öz ruhunda ne var ne yok hangi kabiliyet cevherleri mevcutsa hepsinin de o narsist ebeveyne hizmet için açığa vurumu hedeflenir ve kullanılır.

Örneğin narsistik yapı tamamen bilinçli olarak aile içine doğmuş olan yeni ferdi onların ruhundaki pisliklerin yankımalarını taşıyabilecek kişiyi kendine hizmetçi olarak yetiştirir. Narsist kendi ahlaksızlığını taşımayacacağı çoçuğunu çok çok iyi bilir ve ancak gerçekten kendisini taşıyabilecek çoçuğu seçer çoçuklarının arasından. Kendisinin ruh zırvalamasını çekemeyecek/kaldıramayacak olan çoçuklar ise narsist tarafından daima itilir kakılır ve diğer aile fertlerinin ve hatta sülalenin tamamı bu itilip kakılmış olan çoçuklara karşı kışkırtılır. Bu tür darbelerle yetişen bir çoçukta işte hangi topluma giderse gitsin hep ve daima başkaları tarafından da itilen kakılan ve işkence gören kişi oluyor. Etrafında bu sistemaktikten milyonlarcasını görebilirsin. Bu zaten de bir grup oluşma/oluşturma sistematiğidir, her yerde ona rastlamak mümkündür ve bu tamamen bir psikopat ruhun kustuğu zehirdir: O toplumları biribirine kırdırmaktan çokça zevk alır hele hele birde bunu seyretmesini.

Ne yazık ki hayatım boyunca sayısızca şekilde bu çok yaygın olan tür vakalarla rastlaştım ve gördüm ki ileriki hayatında bu şekilde yetiştirilmiş olan birisi halen ve halen anababasının ağzından çıkacak lafla sımsıkı kontrol edildiğini ve raydan asla çıkmaması için tamamen her tarafının narsist tarafından kapanmış ve tıkanmış olduğunu. Çünkü narsistik ebeveynlere karşı çıkmaya başladığı andan itibaren seni hemde alçakça toplumun gözü önünde pul gibi harcarlar. Tüm yılanımsı planlarını onları artık dinlemeyen çoçuklarının üzerinde patır patır patlattığını görürsün artık. O aile ferdini ölesiye dışlarlar ve bilirler ki bir insanın ruhunu derinden zedeleyeceksen onu toplumun gözü önünde ucuzlatınca onu parçalar ve bu emeline ulaşmış olunacağını.

Narsist şeytanın sırf kendi bildiği çokça yanlışların ve amansız şeytanlıklarının asıl gerçekler onlarmış gibi lanse ettirmesinin altında yatan ise narsistin bitmek tükenmek bilmeyen ”sırf ben haklıyım” hastalığına tutulmuş olmasıdır. O zaten umman kibirinden dolayı burnunun ucunu dahi göremeyen bir sapıktır ve herkese kendi iğrenç ahlaksız yapısını zorla dayatan bir güruhtur. Bu büyüklenme semptomu zaten şizofrenide de mevcuttur ve bir tür zihinsel sapıtmadır bu. Bu semptoma narsistik vakalarda sıkça hatta ön planlarda kendisini gösterdiğini görmek devamlı mümkündür. Zaten de narsist çoçukluğunda ailesi tarafından çokça küçümsenmiş ve hiçlik kavramına kilitlenmiş olduğundan ötürü de küçümsenme olayı çoçuğun içinde ters tarafa doğru geri teperek büyüklenme hastalığını tetikler.

Bir çoçuğun en baştan köle olarak yetiştirilmesinin bir başka sebebi ise dünya alem üzerinde ”ben insanım” diye gezinen ve edepsiz hayasız ahklasızlığın yayılması için efendi köle yapısını en baştan inşa etmektir. Bunun temelinde yatansa dünyayı yönetme derdi. Bir deli dünyayı veya alemi nasıl yönetebilir ki?!

kuranayetleri.net/Munafikun Suresi Ayet 4

Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki dayanmış keresteler gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allah onları kahretsin! Nasıl olup da döndürülüyorlar?

20.08.22

Elmas